Jdi na obsah Jdi na menu

Collie Eye Anomaly

                                   CEA- Collie Eye Anomaly

CEA alebo anomália oka kólii, či inak, kóliové oko. Je to dedičné ochorenie, ktoré vyvoláva defekt zadnej steny očnej gule. Prejavuje sa už v rannom veku a je nevyliečiteľná.

Plemená, ktoré sú najčastejšie týmto ochorením postihnuté, sú: dlhosrstá a krátkosrstá kólia, border kólia, šeltia, austrálsky ovčiak a mnoho ďalších plemien.

K poškodeniu oka dochádza už behom vývoja plodu v tele matky. Odchylky vo vývoji očnej gule sú viditeľné už v 30tom dni gravidity. Odchylky môžu byť v rôznom rozsahu a preto poznáme dve formy CEA a to strednú a ťažkú.

Stredná forma je na oku šteniatka viditeľná už vo veku 5-8 týždňov. K poškodeniu dochádza na cievnatke, ktorá je uložená medzi svetlocitlivou sietnicou a belimou, ochrannou vrstvou oka. Krvné kapiláry v cievnatke sú zle vyvinuté a môže dôjsť aj k celkovému úbytku pigmentu v cievnatke a vzniká hypoplázia. Cievnatka je potom bledá a stenšená. Pri vyšetrovaní oka oftalmoskopom, možno cez stenšené miesta cievnatky vidieť cievy a aj pod nimi ležiacu belimu. Ciev je menej a môžu mať abnormálny tvar. Vyšetrenie sa musí robiť pred 3tím mesiacom veku, kedy dochádza k zafarbeniu a pigment chorobné zmeny na cievnatke skryje. Psi postihnuté strednou formou CEA väčšinou neoslepnú, ale ich potomkovia môžu zdediť ťažkú formu CEA.

Ťažkou formou CEA trpí cca 25% jedincov postihnutých týmto ochorením. Poškodenie oka je vážne, cievy na cievnatke sú pokrútené, cievnatka poprehýbaná. Vyrastajú aj nové abnormálne cievy, ktoré praskajú a spôsobujú krvácanie do vnútra oka. U tejto formy CEA je postihnutý aj optický nerv. Tvoria sa kolobomy, kedy chýba časť dúhovky alebo sietnice, ktorá sa neskôr môže odchlípiť a v tom prípade je postihnuté miesto sietnice slepé. Kolobomy a defekty cievnatky sú patrné už u šteniatok starých 8-12 týždňov a postihujú väčšinou obe oči. Kolobomy a pokrútenie ciev sa vekom nemenia, ale krvácanie do oka a odchlípenie sietnice sa zhoršuje.

K eliminácii ochorenia pomáhajú genetické testy, ktoré odhalia jedinca s genetickým založením. My sa potom snažíme v chove využívať jedincov bez genetickej predispozície. Nepárime spolu dvoch prenášačov, vždy musí byť aspoň jeden s rodičov „čistých"!

Čerpáne z inet portálu časopisu Planéta zvířat.