Jdi na obsah Jdi na menu

Precitlivelosť na niektoré liečivá

  Precitlivelosť psov na niektoré lieky, napr. Ivermectin, Loperamid, Selemctin, Digoxid atď býva spôsobená defektom transportéru MDR1, ktorý chráni nervové bunky psa pred toxickým pôsobením liečiv- bráni vstrebávaniu nežiaducich látok stenami ciev do mozgu. Kvôli defektu génu MDR1 táto ochranná funkcia nie je a látky môžu bez obmedzenia prechádzať do nervových buniek mozgového tkaniva.

  Postihnutie sa prejavuje po aplikácii, najčastejšie poruchami pohybu a koordinácie, chvením, zvracaním, dezorientáciou, až smrťou.

  U postihnutých jedincov chýba časť genetickej informácie a preto sa funkčný transportér MDR1 nemôže vytvárať.

  Genetická podstata tejto precitlivelosti bola dokázaná porovnaním genetickej sekvencie MDR1 citlivej kólie a bígla. 

  Dedičnosť defenktu MDR1 je recesívna. Genotyp jedinca je zložený z otcovskej a materskej genetickej informácie. Defektom sú postihnutí len tí jedinci, ktorí zdedia vlohu od obidvoch rodičov. Ak zdedia vlohu od jedného rodiča, sú jeho prenášačmi. Jedinci klinicky zdraví, ale prenášajúci vlohu sa označujú +/-, jedinci, ktorý sú defektom postihnutí sa označujú -/-. Psi bez defektu, ktorých genetická informácia je v poriadku sa označujú +/+.

  Avšak psi postihnutí defektom génu MDR1 nie sú nijak navonok postinutí, vedú plnohodnotný, kvalitný život, nie sú obmedzovaní. Jediný problém môže vyvolať aplikácia niektorých liečiv, ktoré sú spomenuté hore.

 V Giessene (Nemecko) bolo pri štúdiach zistené, že v rámci 30tich testovaných plemien nol defekt genu MDR1 objavený u: Collie rough, collie smooth, australian sheepherd, wäller, bobtail a border collie. U australských ovčiakov je výskyt postihnutých 6,9%.